Naša rešenja za modernizaciju produžuju i unapređuju život lifta, dodavanjem najnovijih tehnologija i usluga koje omogućuju veću udobnost i sigurnost.

Nudimo različita rešenja koje se prilagođavaju svakom zahtevu.

  • Od delimične modernizacije
  • Do zamene lifta i kompletne adaptacije
  • Ili ugradnje lifta u postojeći objekat bez lifta

PAN LIFT nudi opciju kompletne zamene lifta novim liftom najnovije tehnologije kako bi se povećala pristupačnost, sigurnost, ušteda energije i udobnost vožnje.

Prijavite se za dijagnostiku

Jednostavna montaža sa minimalnim narušavanjem dnevnih aktivnosti stanovnika zgrade

Sigurnost i kvalitet

Nacionalni i evropski standardi za sigurnost i kvalitet.

Maksimalna iskorišćenost

Veće dimenzije kabine lifta uz maksimalnu iskorišćenost voznog okna.

Udobnost

Poboljšana udobnost vožnje i upotreba lifta u zgradi.

Estetika lifta

Obnovljena estetika lifta – širok spektar završnih obrada.

Štednja energije

Ušteda energije uz pomoć eko-efikasnih rešenja.

Po evropskim standardima

Usaglašenost sa evropskim normama EN 81-1 & 2.

PAN LIFT nudi veliki broj mogućnosti za ugradnju lifta u postojeće objekte bez lifta, u stepeništu, na spoljnoj fasadi ili u atrijumu. ORONA je dizajnirala modele specijalno za postojeće objekte bez lifta.

Sigurniji i udobniji saobraćaj – fleksibilnije i udobnije kretanje kako za stanovnike zgrade tako i za posetioce.

Povećan nivo bezbednosti.

Kvalitet života – omogućen brz, udoban i siguran pristup svakom spratu zgrade. Bez potrebe da se kupovina, kolica ili prtljag nose uz stepenice.

Povećava vrednost zgrade i štedi energiju.

Nudimo Vam našu stručnu pomoć za nove liftove kao i za održavanje i modernizaciju liftova.