Održavanje liftova

PAN LIFT nudi održavanje liftova u objektima različite namene

Stambene zgrade

PAN LIFT održava veliki broj liftova u stambenim zgradama.

Poslovne zgrade

Nastojimo da svojim radom omogućimo savršenu funkcionalnost liftova u poslovnim objektima.

Hoteli

Veliki broj hotela poverio je održavanje liftova PAN LIFT-u radi obezbeđenja nesmetanog funkcionisanja liftova.

Bolnice

Otvorene non stop, bolnice zahtevaju brzo i bezbedno kretanje ljudi u okruženju koje mora biti osetljivo i na tehnološke i ljudske potrebe.

Preventivni plan održavanja liftova:

Naš preventivni plan održavanja obezbeđuje blagovremenu identifikaciju delova lifta za zamenu.
Na taj način radni vek lifta može biti produžen.
BEZBEDNOST     RASPOLOŽIVOST     OPTIMALAN RAD

 

Održavanje različitih modela liftova

 

Minimalno vreme odziva na intervencije

 

Obučenost servisera

 

Uvek dostupni – 24h/7

 

Monitoring

 

Tehnička podrška visoko kvalifikovanog osoblja za održavanje